• X Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Wojewódzkiego WOPR w Katowicach

  W dniu 15.12.2012 roku w Mysłowicach odbył się X Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Wojewódzkiego WOPR w Katowicach. Na obrady przybyli Delegaci z oddziałów Śląskiego WOPR oraz zaproszeni goście wraz z Prezesem WOPR Jerzym Telakiem. Zjazdowi przewodniczył dr Andrzej Kasprusz. W trakcie obrad został wybrany ponownie na Prezesa Śląskiego WOPR kol. Wiktor Zajączkowski oraz powołane zostały nowe władze Śląskiego WOPR. Nasz oddział reprezentowali delegaci Marcin Marcak i Marcin Pluta, którzy zostali wybrani do Zarządu Wojewódzkiego WOPR w Katowicach.

  DSC_0180DSC_0165DSC_0189
  W trakcie zjazdu odbyła się rownież ceremonia wręczenia odznaczeń, podczas której wręczono Brązową Honorową odznakę za Zasługi dla WOPR członkom naszego oddziału Maciejowi Wypych i Marcinowi Kocoń,  a Złotą Honorową Odznakę za Zasługi dla WOPR otrzymał Tomasz Skoczylas

 • IV Zimowe Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Wodnym

  W dniach 8-9.12.2012 r. odbyły się IV Zimowe Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Wodnym podczas których Reprezentacja Śląska za którą odpowiedzialny jest Tomasz Kozioł zdobyła tytuł DRUŻYNOWYCH MISTRZÓW POLSKI zwyciężając we wszystkich klasyfikacjach drużynowych - tj. kobiet, mężczyzn oraz łącznej.
  Podczas mistrzostw odbyła się Gala Sportowa podczas której wręczono odznaczenia dla najbardziej wyróżniających się ratowników działających w sporcie. Nasz kolega Tomasz Kozioł został nagrodzony Złotą Honorową Odznaką WOPR z Liściem Laurowym.

  197
  Podczas całych zawodów warto zaznaczyć, że rolę jednego z najważniejszych sędziów (sędzia stylu) pełnił kolejny już raz ratownik naszego oddziału Jacek Krakus.

 • Szkolenie instruktorów

  W dniach 5-7 grudnia 2012 roku w Dąbrowie Górniczej, pod bezpośrednim nadzorem Wiceprezesa Zarządu Głównego WOPR, Prezesa WOPR Województwa Śląskiego, Wiktora Zajączkowskiego, odbyło się szkolenie instruktorów woj. śląskiego w zakresie ratownictwa wodnego, którego uczestnicy, po wzięciu udziału we wszystkich zajęciach i zdaniu egzaminu, otrzymali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 747). Zajęcia realizowane były przez instruktorów dr. Arkadiusza Stanulę, dr. Andrzeja Żurawika i dr. Ryszarda Karpińskiego. Przy okazji szkolenia instruktorzy WOPR mieli możliwość zunifikowania wiedzy.

  DSC_0184DSC_0257DSC_0231

  Nasz Oddział reprezentowali Tomasz Mentel i Marcin Pluta.

 • Akcja NIVEA i WOPR "Już Pływam"

  W Tychach na Krytej Pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji we współpracy z NIVEA oraz Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, prowadzone są zajęcia w ramach akcji "Już pływam".

  "Głównym celem akcji jest popularyzacja nauki pływania oraz podstawowych zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą, wśród dzieci i ich opiekunów. Działaniem tym obejmujemy te dzieci, które z przyczyn społecznych i finansowych nie mogą uczestniczyć w kursach nauki pływania. W naszych zajęciach uczestniczy 15 dzieci w wieku 9-10 lat, którzy po ukończeniu kursu powinni doskonale radzić sobie w wodzie w przyszłości".

  juz_plywam2juz_plywam4juz_plywam3 
  Każdego lata z powodu utonięć ginie kilkadziesiąt dzieci. Nieumiejętność pływania oraz brak znajomości podstawowych zasad bezpieczeństwa – to najczęstsze czynniki powodujące wypadki nad wodą. Okazuje się, że nauka pływania i bezpiecznego zachowania się w wodzie wpływa bezpośrednio na malejące statystyki utonięć. Dlatego też NIVEA i WOPR, co roku zwiększa liczbę dzieci objętych tą akcją.

  Działania obejmują 50 pływalni na terenie całej Polski i po raz pierwszy dzięki uprzejmości MOSiR Tychy uczestniczy w tej akcji Kryta Pływalnia w Tychach. Instruktorzy otrzymują do dyspozycji sprzęt niezbędny do nauki pływania oraz materiały edukacyjne. Dodajmy, że akcja już pływam organizowana jest od 10 lat.  

  Zajęcia prowadził  Starszy Ratownik Wodny zarazem Instruktor Pływania Tomasz Kozioł.

 • Pierwsza Pomoc dla nauczycieli ZSS w Tychach

  W dniu 02.11.2012 r. w Zespole Szkół Sportowych w Tychach odbyło się szkolenie dla nauczycieli z zakresu pierwszej pomocy. Na prośbę Dyrekcji szkolenie została rozszerzone o elementy ratownictwa wodnego.

  DSC_0180DSC_0190DSC_0172

  Zajęcia prowadzili dr n. med. Piotr Blada, Marcin Marcak, Jacek Krakus, Rafał Majcherczyk, Magdalena Miśka i Marcin Pluta.

 • 50-lecie WOPR-u na śląsku

  W dniach 27-28 października 2012 roku odbyły się obchody z okazji 50-lecia Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na Śląsku. Zaproszono ponad 160 ratowników, instruktorów i działaczy, którzy wyróżnili się w działalności WOPR. Gośćmi spotkania byli m.in. prezesi jednostek wojewódzkich oraz Prezes WOPR Jerzy Telak.

  DSC_1434DSC_1414DSC_1445

  Wśród znamienitych gości zaproszonych na uroczystości odbywające się w Zawadzie Pilickiej pojawili się również ratownicy tyskiego oddziału: Edyta Mróz, Jacek Krakowiak, Tomasz Kozioł i Marcin Pluta oraz wywodząca się z Tychów Iwona Tabaczek-Bejstar. Nasi ratownicy za swoją działalność na rzecz WOPR zostali odznaczeni Honorowymi Odznakami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Spotkanie zorganizowane było przez Zarząd Wojewódzki Ślaskiego WOPR pod przewodnictwem Prezesa Wiktora Macieja Zajączkowskiego.

 • Basen dla ratowników

  Basen dla ratowników naszego oddziału od listopada 2012 (należy przy wejściu na basen okazać legitymacje WOPR, ważną na rok 2012):

  Kryta Pływalnia Tychy, ul. Edukacji 9
  - sobota od 21:00 do 22:00
  - niedziele od 7:30 do 9:00 oraz od 21:00 do 22:00 

  Zespół Szkół Sportowych Tychy, (dawna SP 19) - środa od 19:45 do 20:30 (obowiązują czepki!)

 • Szkolenie Centralne Tama 2013

  Osoby zainteresowane wyjazdem na szkolenie centralne, proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej punkty 1, 2 i 4 + dołączenie zdjęcia (jpg) oraz przesłanie e-mialem do dnia 31.10.2012 r. - marcin.pluta@poczta.fm

  do pabrania: karta kwalifikacyjna SRW 2013

 • Asystenci na kursach MR i R

  Osoby które chcą zrobić asystenturę na kursach MR i R, proszone są o wysłanie e-maila z deklaracją w celu ułożenia harmonogramu do dnia 31.10.2012 r. - marcin.pluta@poczta.fm

 • Z Delfinkiem WOPR-usiem jest bezpiecznie

  W dniu 19.10.2012 r. zakończył się organizowany przez WOPR i NIVEA Polska Sp. z o.o. specjalistyczny program profilaktyczny dla dzieci w wieku 5 lat pt.: "Z Delfinkiem WOPR-usiem jest bezpiecznie". Programem tym objęte były dzieci z przedszkola Ekologiczno–Artystycznego "PROMYK"w Tychach. W trakcie zajęć w przedszkolu, na tyskiej pływalni i na Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany dzieci poznały zasady zachowania się przed, w czasie i po kąpieli, poznały regulaminy korzystania z kąpieliska i pływalni oraz zasady bezpieczeństwa podczas zmiany warunków atmosferycznych, a także zasady postępowania w przypadku zagubienia się dziecka na kąpielisku i plaży.

  z7z16z13

  Zajęcia prowadzili Marcin Marcak, Sabina Jacek i Tymoteusz Dłutek we współpracy z Dyrektorką Przedszkola Elżbietą Michulec oraz opiekunkami grup Agnieszką Pietras i Martą Bernaś.

  Program zakończył się uroczystym wręczeniem Dyplomów Uczestnictwa, odznak "Jest Bezpiecznie" oraz wręczeniem koszulek, słodyczy i pluszowych delfinków.

 • Profesjonalny ratownik gwarancją bezpieczeństwa

  Zapraszamy na darmowe szkolenia:

  http://www.word.katowice.pl/File/ulotka1.pdf
  http://www.word.katowice.pl/File/ulotka2.pdf

 • Uwaga!

  W związku z prowadzeniem na terenie województwa śląskiego działalności dezinformacyjno - propagandowej (wprowadzającej w błąd ratowników) przez p. Krzysztofa Olkuszewskiego właściciela jednoosobowej firmy RATOWNICTWO WODNE ASEKURACJA SP. Z O.O. (NIP 629-213-80-55, KRS 0000223273, REGON 276509480) WOPR Tychy odcina się całkowicie od praktyk stosowanych przez ww. podmiot i informuje, iż:

  Wrozumieniu Art. 12, ust. 1 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, WOPR jako struktura ogólnokrajowa posiada umocowanie ustawowe, a nie tylko „zgodę” administracyjną wydaną na podstawie Decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

  Na ww. podstawie prawnej WOPR realizuje zadania związane z bezpieczeństwem powszechnym i publicznym na obszarach wodnych, jako rozwiązanie systemowe, które w przypadku niedomogów jednej z jednostek terenowych, zakłada uzupełnienie potencjału ratowniczego przez inną jednostkę. W przypadku jednoosobowego podmiotu wydana Decyzja ma podlegać kontroli zgodności stanu faktycznego z deklarowanymi danymi w składanym wniosku o udzielenie zgody. Zgodnie z Art. 12, ust. 5. ustawy w przypadku niezgodności stanu faktycznego i składanych deklaracji, decyzja administracyjna może zostać uchylona.

  Proces powierzania środków publicznych dla prywatnego podmiotu to proces bardzo długi i dość mocno obwarowany prawnie. Nie odbywa się on z dnia na dzień.

  Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest jedyną ogólnopolską organizacją zrzeszoną w światowej organizacji ratowniczej ILS/ILSE. Systemy szkolenia i ich ciągła ewoluacja następuje zgodnie ze światowymi trendami i tzw. „dobrą praktyką” w tym zakresie.

  Nabyte uprawnienia z zakresu ratownictwa wodnego w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym wynikają z 50-letnich doświadczeń i wypracowanych ścieżek edukacyjnych w tym zakresie i były, są i będą ważne. Nieprawdą jest jakoby traciły one swą ważność z końcem roku 2012.

  Wszystkich członków WOPR przestrzegamy przed przyjmowaniem jako „prawdziwych i jedynie właściwych informacji” i pochopnym decydowaniu się na zmiany struktur organizacyjnych na rzecz innych podmiotów, do czasu sprawdzenia ich wiarygodności.

 • kurs MR i R 2012/2013 r.

  Rozpoczęcie kursów młodszy ratownik WOPR i ratownik WOPR 2012/2013, odbędzie się 04.11.2012 r., godzina 7:30, kryta pływalnia w Tychach, więcej info w zakładce kurs MR/R - 2012.

 • Spotkanie w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach

  W dniu 07.09.2012 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach odbyło się spotkanie przedstawicieli PSP oraz przedstawicieli Grupy Interwencyjnej WOPR Południowo - Centralnej. Celem spotkania była realizacja postanowień porozumienia zawartego pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP w Katowicach i Zarządem Wojewódzkim WOPR w Katowicach, a w szczególności omówienie zasad wzajemnej współpracy, wymiana informacji dotyczących zagrożeńpowodziowych na terenie działania KM PSP Żory oraz zaplanowanie wspólnych ćwiczeń.

  psp1

  Przedstawicielami z ramienia PSP Żory byli: Komendant Miejski PSP Żory bryg. Grzegorz Fischer, dowódca JRG Żory mł. kpt Krzysztof Kuś, za-ca dowódcy JRG asp. sztab. Adam Grabowski. Grupę Interwencyjną WOPR reprezentowali Koordynator Grupy Interwencyjnej WOPR Południowo - Centralnej Marcin Marcak i Z-ca Koordynatora Maciej Wypych.

 • Recetryfikacja KPP

  Informacja dla osób chcących utrzymać ważność certyfikatu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

  Istnieje możliwość zapisania się na kurs KPP, który odbędzie się w Tychach w dniach 29-30.09.2012 r. na Krytej Pływalni. Godzina rozpoczęcia w sobotę – 8:00. Zajęcia trwać będą do ok. godziny 19.00. W niedziele zajęcia od 8:00 zakończone egzaminem. Koszt recertyfikacji to 300 zł/os. Potwierdzenie udziału poprzez wysłanie maila na t.koziol@wopr.pl do dnia 20.09.2012 r.

 • Akcja "Pływaj z Kubusiem 2012"

  Dnia 28.08.2012 r. dobiegła końca organizowana corocznie, wakacyjna akcja nauki pływania dla dzieci "Pływaj z Kubusiem". Organizatorami tej akcji, od dwóch lat są Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach, Oddział Rejonowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Tychach oraz dystrybutor napojów "KUBUŚ". Celem akcji było nauczanie oraz doskonalenie podstawowych umiejętności pływackich dzieci z roczników 2005 – 2007.

  DSC_1290DSC_1405DSC_1533

  Akcja "Pływaj z Kubusiem" to cykl ośmiu godzin lekcji pływania, odbywających się dwa razy w tygodniu, po jednej godzinie lekcyjnej, w ośmiu grupach liczących po 15 osób w okresie 02.07.12 r. – 27.07.12 r., oraz siedmiu grupach liczących po 15 osób w okresie 02.08.12 r. – 28.08.12 r. Zajęcia odbywały się na pływalni MOSiR Tychy pod okiem doświadczonych instruktorów pływania Marcina Marcaka i Macieja Wypycha oraz ratowników Natalii Jabłońskiej i Sabiny Jacek. Kurs zakończył się uroczystym wręczeniem Dyplomów Uczestnictwa oraz wręczeniem drobnych upominków.

  W tegorocznej akcji "Pływaj z KUBUSIEM" udział wzięło ponad 200 dzieci.

 • Nowa deska ratownicza

  Oddział Rejonowy WOPR Tychy w dniu 22.08.12 zakupił nowoczesny sprzęt do ratownictwa wodnego – deska ratownicza niemieckiej firmy WETIZ (wartość 4 tyś. zł)  

  d2d4d3 

 • Ćwiczenia grup interwencyjnych WOPR Tychy z PSP Pszczyna

  Realizując założenia porozumienia zawartego pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP w Katowicach a Zarządem Wojewódzkim WOPR w Katowicach w dniu 08.08.2012 roku w godzinach 9:00 - 14:00 na zbiorniku wodnym „Łąka”w Pszczynie, odbyły się wspólne ćwiczenia ratowników Grupy Interwencyjnej Południowo - Centralnej i strażaków Komendy Powiatowej PSP w Pszczynie. Celem zajęć było przećwiczenie  elementów ratownictwa wodnego i powodziowego zgodnie z założeniami ramowego programu szkolenia, na który składały się następujące zagadnienia: 

  1. Ratownictwo osób tonących z użyciem podręcznego sprzętu (rzutka rękawowa)
  2. Technika wiosłowania łodzią
  3. Manewrowanie łodziami motorowymi: odbijanie od i dobijanie do brzegu/pomostu; podejmowanie człowieka przytomnego i nieprzytomnego z wody; manewrowanie łodzią po torze w kształcie cyfry „8”, przodem i tyłem; ratownictwo z łodzi z użyciem podręcznego sprzętu ratunkowego rzutka rękawowa, lina asekuracyjna, pas węgorz, boja SP; holowanie jednostki wywróconej i zalanej.

  DSCN1486DSCN1469DSCN1452

  W ćwiczeniach udział wzięło 11 strażaków KP PSP oraz 10 ratowników WOPR - członków GI oraz 5 ratowników WOPR z Drużyny WOPR Studzionka. W czasie zajęć przećwiczono wszystkie elementy zawarte w programie szkolenia oraz dokonano zapoznania z posiadanym przez obie jednostki sprzętem oraz wymieniono doświadczenia z działalności w zakresie ratownictwa wodnego i powodziowego. Obie strony zgodnie uznały konieczność i zasadność takich spotkań oraz zadeklarowały chęć dalszej współpracy, wspólnych szkoleń i ćwiczeńz zakresu ratownictwa na wodach.

  Ćwiczenia prowadzili:
  Koordynator GI WOPR Południe - Centrum - I WOPR Marcin Marcak, Z-ca Koordynatora - SRW Maciej Wypych, a ze strony KP PSP w Pszczynie ćwiczenia nadzorowali Naczelnik Wydziału Operacyjnego - st. bryg. Janusz Żmij oraz dowódca JRG st. kpt Jacek Włodarek. Nasz oddział ponadto reprezentowali: SRW Jacek Krakus, SRW Michał Żerdka, SRW Marcin Kocoń, RW Grzegorz Rewers, RW Adam Dryja, RW Natalia Ługiewicz, RW Paweł Ziółkowski, RW Krzysztof Fijoł.

  Jeśli jesteś pasjonatem ratownictwa wodnego, jesteś w stanie poświęcić trochę więcej czasu na wspólne szkolenia i doszkalanie swoich umiejętności ratowniczych i chcesz dołączyć do Śląskiej Grupy Interwencyjnej skontaktuj się z nami.

  Koordynator GI: I WOPR Marcin Marcak tel. 502 062 644
  Z-ca koordynatora: SRW Maciej Wypych tel. 510 237 987 

 • Centralne szkolenie Tama 2012

  W dniach od 17 do 27 lipca 2012 roku nasz kolega Marcin Marcak uczestniczył w centralnym szkoleniu i uzyskał stopień Instruktora WOPR nr 1169.
  Gratulujemy!

  marcin

  Film: http://www.youtube.com/watch?v=IxXBDsaZ3wQ

 • Centralne szkolenie Tama 2012

  W dniach od 3 do 11 lipca 2012 roku nasi koledzy Tomasz Kozioł, Jacek Krakus i Michał Żerdka uczestniczyli w centralnym szkoleniu i uzyskali stopień Starszego Ratownika Wodnego.
  Gratulujemy!

  53418

  Do pobrania: Kronika kursu SRW Tama 2012

 • XII Tyski Maraton Pływacki

  W sobotę 30 czerwca 2012 r. o godzinie 14.00 na jeziorze Paprocany odbył się XII Tyski Maraton Pływacki. W tym roku w maratonie wystartowało 36 osób,  w tym 15 kobiet i 21 mężczyzn.
  Zawodnicy startowali z plaży strzeżonej. Do pokonania mieli pętlę o długości 1300 m - jedną startujący do 16 roku życia, starsi 2 pętle (2600 m).
  Wśród kobiet zwycięzyły: do lat 16 Julia Koral z Jastrzębia Zdroju, 16-35 lat Edyta Mróz z Tychów i powyżej 35 lat Sonia Kunka z Chorzowa.
  Wśród mężczyzn zwycięzyli: do lat 16 Adam Skoczylas z Katowic, 16-35 lat Bartosz Nowak z Sosnowca (ubiegłortoczny zwyciężca naszego maratonu), powyżej 35 lat Tomasz Sarna z Rzeszowa. Najlepsi zawodnicy w swoich kategoriach otrzymali puchary, dyplomy i nagrody.
  Puchar dla najmłodszego uczestnika otrzymał niespełna jedenastoletni Bolesław Dzięgielewski z Tychów. Puchar dla najlepszego tyszanina w maratonie zdoby ratownik naszego oddziału Artur Songin.

  IMG_4376IMG_4416IMG_4451

  Wyniki XII Tyskiego Maratonu Pływackiego

 • Zakończenie kursów MR i R 2012

  W dniu 26.06.2012 r. na Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany odbyło się uroczyste zakończenie kursów na stopnie młodszego ratownika WOPR i ratownika WOPR.

  DSC_0088DSC_0225DSC_0085

 • Pogadanki w kruczku

  W dniu 25.06.2012 r.  w Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach odbyło się spotkanie ratowników naszego oddziału z uczniami w ramach akcji „Dzień Bezpieczeństwa”. Akcja ta miała na celu przedstawienie młodzieży zasad bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji. W tym celu zaproszono przedstawicieli Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarne w Tychach, Komendy Miejskiej Policji w Tychach oraz Oddziału Rejonowego WOPR w Tychach. Nasz odział reprezentowali Marcin Marcak, Jacek Krakus i Sabina Jacek

  DSC_0027DSC_0029DSC_0004

 • 46 Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Wodnym Drzonków 2012

  W dniach 15-17.06.2012 r. reprezentantka naszego oddziału Sabina Jacek startowała w 46 Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Wodnym Drzonków 2012. Sabina reprezentowała Kadrę Śląska, która w klasyfikacji generalnej uplasowała się na trzecim miejscu zdobywając brązowy medal. W klasyfikacji drużynowej Kobiet Sabina również zajęła wraz z koleżankami 3 miejsce.

  pic_47pic_09pic_90

  Indywidualnie nasza reprezentatka zakończyła zawody na 23 miejscu w klasyfikacji końcowej. Największym jej sukcesem jest niewątpliwie brązowy medal w sztafecie 4x50m z pasem ratunkowym (Sabina Jacek, Sandra Pietrzak, Karolina Karczewska, Marta Piasecka). W zawodach startowało 120 zawodników wśród których najlepszym ratownikiem został Jarosław Mazurek z Lublina, wśród kobiet najlepiej spisała się Asia Charzewska z województwa łódzkiego, a najlepszą drużyną w roku 2012 zostało wspomniane wcześniej WOPR województwa łódzkiego.

  Wyjazd zorganizował Tomasz Kozioł, który uczestniczył również w spotkaniu Komisji WOPR ds. SPORTU które odbyło się 16.06.2012 roku w Drzonkowie, natomiast podczas zawodów jednym z sędziów był kolega Jacek Krakus.

 • Piknik zdrowia

  20.06.2012 r. w Podlesiu odbył się Piknik Zdrowia podczas którego nasi koledzy Artur Songin i Tomasz Kozioł przeprowadzili prezentację na temat bezpieczeństwa nad wodą oraz pokazy udzielania pierwszej pomocy. Każdy zainteresowany mógł przeprowadzić akcję ratunkową z wymyslonym scenariuszem oraz poćwiczyć sobie Resuscytacje Krążeniowo Oddechową na fantomach. Zainteresowanie wśród dzieci było bardzo duże co pozwoliło zaprezentować się OR WOPR Tychy z jak najlepszej strony. Odważni uczestnicy w zamian za aktywność otrzymywali gadżety WOPR Tychy. Piknik Zdrowia w Podlesiu zgromadził ok. 800 osób.

  piknik zdrowia (4)piknik zdrowiapiknik zdrowia (6)

 • Pogadanki w gimnazjach

  W dniu 20.06.2012 roku Gimnazjum nr 3 w Tychach gościło naszych ratowników – Artura Songin i Tomasza Kozioł na corocznych pogadankach i prelekcjach na temat zbliżających się wakacji. Zagrożenia wynikające z nieświadomości podczas pobytu nad wodą to główny temat naszego spotkania z prawie 220 gimnazjalistami.

  W Dniu 21.06.2012 roku Artur Songin i Tomasz Kozioł uczestniczyli w spotkaniu z uczniami z Gimnazjum nr 4 w Tychach. Kolejny raz 3 grupy każda po ok. 80 osób dowiedziały się o podstawowych zasadach obowiązujących nad wodą oraz przeszły krótkie szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

  gimnazja (3)gimnazja (2)gimnazja (4)

 • Pogadanki w przedszkolach

  Pomiędzy 11 a 18 czerwca 2012 roku odbyły się pogadanki na temat bezpieczeństwa nad wodą w czasie zbliżających się wakacji w których uczestniczyły przedszkola znajdujące się na terenie Lędzin, Imielinia, Chełmu Śląskiego oraz Mysłowic. Przedszkolaki mięli okazję dowiedzieć się o zasadach obowiązujących nad wodą jak również zapoznać się z podstawowym sprzętem ratunkowym. Pogadanki dla 16 przedszkoli (ok. 550 dzieciaków) przeprowadził Tomasz Kozioł.

  przedszkolaprzedszkola (4)przedszkola (5)

 • Nowy sprzęt

  OR WOPR Tychy otrzymał z ZW WOPR Katowice nowy ponton QUICKSILVER z silnikiem 25 KM.

  DSC_0269DSC_0259DSC_0264

 • Egzamin Ratownik WOPR

  W dniu 19.06.2012 r. na Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany w Tychach odbył się egzamin na stopień Ratownika WOPR. Stopień uzyskało 26 osób. Gratulujemy!

  DSC_0007DSC_0071DSC_0181

 • XII Tyski Maraton Pływacki

  organizatorzy:
  WOPR Oddział Rejonowy w Tychch, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach 

  miejsce i termin:
  Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany, Tychy, ul. Parkowa 17, 30 czerwieca 2012 r. godz 14:00  

  kategorie:
  kobiety do 16 lat 1200 m
  kobiety 17-35 lat 2400 m
  kobiety powyżej 35 lat 2400 m
  mężczyźni do 16 lat 1200 m
  mężczyźni 17-35 lat 2400 m
  mężczyźni powyżej 35 lat 2400 m

  zasady uczestnictwa:
  oświadczenie pisemne o dobrym stanie zdrowia, zawodnicy do lat 18 muszą posiadać zezwolenie rodziców, zawodnicy startują na własny koszt

  zgłoszenia:
  w sekretariacie zawodów w dniu zawodów od godz.13:00 (plaża strzeżona)

 • Praca dla ratownika WOPR

  Śląskie WOPR zatrudni Ratowników WOPR (SRW, RW, RWP) z ważnym zaświadczeniem KPP na Kąpielisko FALA w Parku Ślaskim w Chorzowie. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza do dnia 18 czerwca 2012 r. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

  Formularz na www.slaskiewopr.pl w dziale aktualności.

 • Dzień Ratownika

  Dzień Ratownika 30.06.2012 r. /sobota/ godz. 19:00
  Miejsce: OW Paprocany (u Stefana)
  - ognisko - tematy woprowskie - dobra zabawa - mile widziany człowiek z gitarą
  * osoby niepełnoletnie wyłącznie do godz 22:00 

  koszt imprezy jedyne 10 zł
  wpłaty dokonujemy do 27.06.2012 r. /czwartek/ u kolegów:

  Ireneusz Budziński - kąpielisko OW Paprocany lub Marcin Marcak - Kryta Pływalnia - poniedziałek, środa, piątek od 14:00 do 22:00

 • Egzamin Młodszy Ratownik WOPR

  W dniu 10.06.2012 r. na Krytej Pływalni w Tychach odbył się egzamin na stopień Młodszego Ratownika WOPR. Stopień uzyskało 39 osób. Gratulujemy!

  DSC_0031DSC_0118DSC_0002

 • Cała Polska czyta dzieciom

  W dniu 06.06.2012 r. ratownicy OR WOPR Tychy brali udział w prowadzonej corocznie w Zespole Szkół Sportowych w Tychach ogólnopolskiej akcji "Cała Polska czyta dzieciom". W trakcie tego spotkania oprócz samego czytania książki był także czas na rozmowę o bezpiecznym wypoczynku nad wodą w czasie nadchodzących letnich wakacji. W spotkaniu udział wzięli ratownicy Marcin Marcak i Jacek Krakus.

  DSC_0047DSC_0041DSC_0037

 • Praca dla ratownika WOPR

  Ratownicy WOPR zainteresowani pracą w Lędzinach na basenie krytym i odkrytym proszeni są o kontakt:
  Adam MORKISZ tel. 693 536 518

 • Egzamin MR - film

  Czas max. 4 min. (WBLS czy BLS nie wlicza się w czas egzaminu)
  WBLS
  BLS
  egzamin bez rundy karnej
  egzamin z rundą karną

 • Wybory

  W dniu 29.05.2012 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Oddziału Rejonowego WOPR Tychy.

  DSC_0011DSC_0022DSC_0007

  Prezesem został wybrany ponownie JACEK KRAKOWIAK

  Skład zarządu:
  Jacek Krakowiak - prezes
  Marcin Pluta - v-ce prezes ds. szkoleniowych
  Marcin Marcak - v-ce prezes ds. organizacyjnych
  Tomasz Skoczylas - skarbnik
  Marcin Kocoń - członek zarządu
  Tomasz Mentel - członek zarządu
  Tomasz Kozioł - członek zarządu

 • Sternik Motorowodny

  Kolejne zajęcia teoretyczne odbędą się 01.06.2012 r. /piątek/ godz. 16:30, Katowice-Szopieniece, ul. Morawa, Stanica Harcerska Drużyny Żeglarskie.

 • Zjazd sprawozdawczo - wyborczy 2012

  Zarząd Oddziału Rejonowego WOPR w Tychach informuje, że w dniu 29.05.2012 roku w Centrum Edukacji Zawodowej w Tychach przy ul. Arctowskiego 1, odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze Oddziału Rejonowego WOPR w Tychach. Zapraszamy wszystkich członków naszego oddziału do wzięcia udziału w tym ważnym wydarzeniu. Przypominamy, że w zebraniu mogą wziąć członkowie posiadający ważną legitymację WOPR.

  Rozpoczęcie zebrania planuje się na godzinę 19:00

 • koszulki WATER RESCUE 2012

  cennik:
  t-shirt/t-shirt damski ok. 35-40 zł
  longsleeve/longsleeve damski ok. 40-45 zł
  polo/polo damskie ok. 45-50 zł
  bluza ok. 60-70 zł
  bluza kaptur ok. 70-90 zł
  kolor szary

  water 2012

  po długim weekendzie będzie wysyłane zamówienie, osoby zainteresowane zakupem proszone są o kontakt: Tomasz Kozioł, e-mia: t.koziol@wopr.pl, tel. 696 461 718

 • 50-lecia Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

  11 kwietnia 2012 r. w Warszawie w budynku Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyło sie spotkanie z okazji obchodów 50-lecia Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wśród osób zaproszonych znalazł się przedstawiciel OR WOPR Tychy Tomasz Kozioł.

  DSC01883DSC01907DSC01891

 • Zimowe Mistrzostwa Śląska w Ratownictwie Wodnym

  W dniu 01.04.2012 r. na basenie w Knurowie odbyły się XXXVIII Zimowe Mistrzostwa Śląska w Ratownictwie Wodnym, w których wzięło udział 10 drużyn z całego województwa śląskiego, również reprezentanci z Tychów. Zawodnicy startowali w następujących konkurencjach: 200 m z przeszkodami, 50 m holowanie manekina, 100 m ratowanie w płetwach, 100 m ratowanie kombinowanie, 100 m ratownik. Konkurencje rozgrywane były w kategorii open. W klasyfikacji generalnej zwyciężył drużyna z Katowic przed Knurowem i Rybnikiem i tym samym zawodnicy z Katowic zdobyli tytuł Mistrzów Śląska. Wśród kobiet reprezentujących tyski oddział najwyższe, 7 miejsce zajęła Sabina Jacek, tuż za nią na 11 uplasowała się Natalia Jabłońska, Krystyna Dziadek znalazła się na 19 miejscu. Natomiast wśród mężczyzn najlepsze wyniki uzyskał Piotr Arendowski, zaraz za nim, w klasyfikacji znaleźli się również Bartłomiej Gandzel i Bartłomiej Jacek, dla którego był to pierwszy start w zawodach ratowniczych.

  Tyski oddział reprezentowali: Natalia Jabłońska, Sabina Jacek, Krystyna Dziadek, Bartłomiej Jacek, Piotr Arendowski, Bartłomiej Gandzel, Jacek Krakus, Michał Żerdka, Tomasz Kozioł.

 • Stopnie zawodowe

  Został przedłużony termin ubiegania się o stopnie zawodowe (ratownik pływalni, ratownik śródlądowy, ratownik morski) więcej informacji na stronie www.slaskiewopr.pl

 • Hologramy 2012

  Osoby które wyjeżdzają za granicę do pracy w charakterze ratownika, mogą odbierać hologramy na plastikowe legitymacje w języku angielskim
  poniedziałek – czwartek, godz. 17:00 – 21:00, kryta pływalnia

 • Pięćdziesiąt lat minęło ...

  Dziś mija pięćdziesiąta rocznica powstania Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
  Nasza organizacja powstała dokładnie 50 lat temu w dniu 11.04.1962 roku.
  Z tej okazji Zarząd Oddziału Rejonowego WOPR w Tychach składa najserdeczniejsze życzenia ratownikom, instruktorom, działaczom i sympatykom naszej organizacji.

 • Kurs nurkowania

  Centrum Nurkowe FUNDIVERS
  organizuje kurs nurkowania na stopnie podstawowe w CMAS i PDA. Cena kursu 650 zł + 100 zł certyfikat (cena obejmuje zajecia na pływalni, teorię, nurkowania na wodach otwartych)

  kontakt: Tomasz Mentel tel.: 509 166 418
  e-mail: tom@fundivers.pl
  www.fundivers.pl

 • Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym Runda I 2012

  W dniu 11.02.2012 na pływalni Aqua w Żyrardowie, odbyła się I runda Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym. Ratownicy rywalizowali w czterech konkurencjach indywidualnych: 50 m ratowanie manekina, 100 m ratowanie kombinowane, 100 m ratowanie manekina w płetwach oraz 100 m ratownik. Warto zaznaczyć, ze po raz pierwszy w cyklu GP Polski zorganizowano konkurencje, w kategorii junior młodszy, różnice stanowił dystans, na którym ścigali się młodsi zawodnicy. Reprezentantka Tychów, Natalia Jabłońska dwukrotnie stawała na podium zdobywając trzecie miejsce (na dystansie 50 m holowanie manekina z czasem 50.48, oraz 50 m ratowanie manekina w płetwach: 35.83). Wysokie bo piąte miejsce zajęła Sabina Jacek w konkurencji 100 m ratowanie manekina w płetwach, ta sama zawodniczka była czwarta w „kombinacji” i siódma w „ratowniku”. Wśród mężczyzn w pierwszej dziesiątce znaleźli się Piotr Arendowski oraz Jacek Krakus. Starty zawodników z Tychów należy uznać za udane, poprawili oni swoje rekordy życiowe, oraz zdobyli kolejne doświadczenia związane z ratownictwem sportowym.

  Tyski Oddział reprezentowali: Natalia Jabłońska, Sabina Jacek, Piotr Arendowski, Jacek Krakus, Tomasz Kozioł oraz Michał Żerdka

 • Ustawa i Rozporządzenia MSW

  W dniu 30.09.2011 r. został opublikowany Dziennik Ustaw nr 208 w którym pod pozycją 1240 została ogłoszona treść Ustawy z dnia 18.08.2011 roku o bezpieczeństwie osób na obszarach wodnych.

  Pobierz:
  Ustawa o bezpieczeństwie osób na obszarach wodnych
  Rozporządzenie MSW poz. 108, 23.01.2012 r.
  Rozporządzenie MSW poz. 261, 09.03.2012 r.
  R
  ozporządzenie MSW poz. 286, 06.03.2012 r.

 • Ważność legitymacji 2012 r.

  Należy dokonać wpłaty na nasze konto w wysokości 50 zł
  (Bank Millennium 61 1160 2202 0000 0000 4268 5720)
  Ratownicy pracujący zawodowo muszą posiadać weryfikację przez ZW WOPR Katowice na 2012 r.
  Należy do legitymacji włożyć wydruk potwierdzający wpłatę lub przesłać na adres marcin.pluta@poczta.fm
  Legitymacje można składać na basenie w Tychach u ratowników

 • Składka 2012 r.

  Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego WOPR w Warszawie z dnia 04.12.2011 r. informujemy, iż składka członkowska WOPR na rok 2012 wynosi 50 zł.