Szkolenie na wodzie szybko płynącej Wietrznica maj 2004r.

f
f2
f4
f5
f7
f8
f9
f10
f11
f12
f13
f14
f15
f16
f17
f18
f19
f20