Ze względu na bezpośredni kontakt ratownika z poszkodowanym prowadzenie sztucznej wentylacji płuc niesie za sobą ryzyko przenoszenia różnego rodzaju chorób. Dlatego ze względów estetycznych a także aseptycznych wskazane jest stosowanie w czasie wentylacji płuc maseczki izolującej ratownika od ust i ewentualnej wydzieliny (np. treści pokarmowej) ratowanego. Poniżej przedstawiamy sposób prowadzenia wentylacji płuc z użyciem zestawu Pocket Mask firmy Laerdal. Zestaw ten składa się z następujących części:

1. opakowanie, 

2. maseczka,

3. rękawice ochronne
    (bez lateksu),

4. chusteczka dezynfekująca,

5. filtr bakteryjny oraz zastawka jednokierunkowa.

Podstawową zaletą zestawu Pocket Mask jest fakt, że mankiet wypełniony powietrzem powoduje bardzo dobrą szczelność maski, a odległość od pacjenta w trakcie wentylacji pozwala na wzrokową ocenę ruchów jego klatki piersiowej, ponadto standardowe wyposażenie masek w rękawice ochronne (bez lateksu) oraz mokrą chusteczkę dezynfekującą zwiększa bezpieczeństwo ratującego. Najistotniejszym atutem zestawu jest posiadanie jednorazowego i wymiennego filtra bakteryjnego oraz zastawki jednokierunkowej. Przed użyciem zestawu należy go odpowiednio zmontować, jak na poniższych zdjęciach. Po wyjęciu zestawu z opakowania należy założyć rękawice ochronne oraz zamontować zastawkę jednokierunkową.

Po udrożnieniu górnych dróg oddechowych przykładany maskę do twarzy ofiary wypadku w ten sposób, że trzy palce wywierają stały nacisk na żuchwę od spodu, bo głównie od tego zależy utrzymanie drożności oddechowej. Maska musi być trzymana szczelnie na twarzy, równocześnie naciskana przez kciuk, tak aby miała tendencje przesuwania się w kierunku bródki. Pozwala to na utrzymanie drożności oddechowej, szczelności maski i na uniknięcie uciskania gałek ocznych przez kołnierz maski. Po upewnieniu się że maska szczelnie przylega do twarzy poszkodowanego wykonujemy wdech do płuc ratowanego.

PAMIĘTAJ!!!
Użycie zestawu POCKET MASK jak i każdego innego sprzętu medycznego musi być poprzedzone ćwiczeniami praktycznymi na odpowiednich manekinach.