Oddział Powiatowy WOPR w Tychach został utworzony Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego WOPR w Katowicach 29 marca 1972 r. Terenem działania oddziału było miasto i powiat Tychy. Pierwszym prezesem został Paweł Winnicki. W skład pierwszego Zarządu wchodzili również: wiceprezesi Bogusław Hering i Krystian Pucher, sekretarz Jerzy Pawełczyk oraz skarbnik Krystyna Brończyk. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Jan Świerzbinowicz. Na terenie naszego oddziału działały następujące drużyny WOPR:

 • Drużyna WOPR przy Zieleni Miejskiej w Paprocanach - kierownik drużyny Jerzy Pawełczyk
 • Drużyna WOPR Paprocany - kierownik drużyny Jan Świerzbinowicz
 • Drużyna WOPR Bieruń Stary Łysina - kierownik drużyny Krystian Pucher
 • Drużyna WOPR Bieruń Stary Łysina - kierownik drużyny Waldemar Nocoń
 • Drużyna WOPR Dziećkowice - kierownik drużyny Henryk Siodłak
 • Drużyna WOPR Wesoła - kierownik drużyny Ludwik Jelonek
 • Drużyna WOPR Mikołów - kierownik drużyny Jacek Góral
 • Drużyna WOPR Lędziny - kierownik drużyny Bogdan Gałuszka
 • Drużyna WOPR Tychy - kierownik drużyny Józef Gąsiorowski

Drużyny te zrzeszały około 95 ratowników.


6 kwietnia 1977 r. oddział nasz rozszerzył teren działania na miasta Łaziska, Mikołów i Orzesze, oraz Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego WOPR w Katowicach zmienił nazwę na Oddział Rejonowy WOPR. W skład nowego zarządu wchodzili: Prezes Gotfryd Woźnikowski, wiceprezesi Edward Zagaja i Paweł Winnicki oraz sekretarz Jan Świerzbinowicz, skarbnik Kazimierz Markiel. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Tadeusz Galanty.
Drużyny działające na terenie oddziału to:

 • Drużyna WOPR przy OW w Paprocanach - kierownik drużyny Edward Zagaja
 • Drużyna WOPR przy OW Łysina w Bieruniu Starym - kierownik drużyny Antoni Polus
 • Drużyna WOPR przy basenie krytym MOSiR w Tychach - kierownik drużyny Piotr Wiórek
 • Drużyna WOPR przy basenie na Osiedlu Górniczym w Tychach - kierownik drużyny Józef Gąsiorowski
 • Drużyna WOPR przy basenie w Mikołowie - kierownik drużyny Henryk Kubica
 • Drużyna WOPR przy basenie w Łaziskach - kierownik drużyny Piotr Harońska

Drużyny te zrzeszały około 55 ratowników.


29 października 1981 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze. Nowym prezesem został Antoni Polus. W skład zarządu wchodzili ponad to: Edward Zagaja - wiceprezes d/s szkoleniowych, Zbigniew Basista - wiceprezes d/s organizacyjnych, Zbigniew Biela - sekretarz, Mariola Oleś - skarbnik, Mirosław Jakubczyk oraz Leonard Wyleżoł - członkowie zarządu. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Piotr Labus, a Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego Bogdan Galoch.


Następne zebranie sprawozdawczo - wyborcze odbyło się 24 kwietnia 1986 r. Prezesem został wybrany Jan Kubiak. W skład zarządu weszli ponad to: Edward Zagaja - wiceprezes d/s szkoleniowych, Roman Burzyński - wiceprezes d/s organizacyjnych, Irena Andrejczyk - skarbnik, Stanisław Gabryelczyk - sekretarz oraz Janusz Wiórek - członek zarządu.


Wobec wotum nieufności 19 października 1986 r. odbyło się nadzwyczajne zebranie sprawozdawczo - wyborcze. Nowym prezesem został Janusz Wiórek. W skład 11 - to osobowego zarządu weszli ponad to: Edward Zagaja - wiceprezes d/s szkoleniowych, Roman Burzyński - wiceprezes d/s organizacyjnych, Irena Andrejczyk - skarbnik, Andrzej Machulec- sekretarz oraz członkowie Danuta Charmuszko, Stanisław Gabryelczyk, Kazimierz Lewandowski, Mirosław Matusiak, Tomasz Skoczylas i Mirosław Skonieczny.


10 września 1987 r. do zarządu zostali dobrani Jacek Krakowiak i Mirosław Jakubczyk. Jacek Krakowiak w miejsce Romana Burzyńskiego został wybrany wiceprezesem d/s organizacyjnych.


4 stycznia 1989 r. w miejsce nieobecnego w kraju Janusza Wiórka Jacek Krakowiak został wybrany prezesem naszego oddziału. Wiceprezesem d/s organizacyjnych został wybrany Mirosław Jakubczyk.


26 maja 1991 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze. Brało w nim udział 70 ratowników i ratowniczek. Prezesem został wybrany Jacek Krakowiak. W skład 13 - to osobowego zarządu weszli ponad to: Mirosław Jakubczyk - wiceprezes d/s szkoleniowych, Tomasz Skoczylas - wiceprezes d/s organizacyjnych, Irena Andrejczyk - skarbnik, Danuta Charmuszko - sekretarz oraz członkowie: Edward Zagaja, Józef Gąsiorowski, Joanna Drozdek, Dariusz Grześka, Mirosław Matusiak, Iwona Tabaczek, Roman Burzyński i Bogdan Grabiec.


27 listopad 1996 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze. Prezesem został wybrany ponownie Jacek Krakowiak. W skład 6 - cio osobowego zarządu weszli ponad to: Mirosław Jakubczyk - wiceprezes d/s szkoleniowych, Tomasz Skoczylas - wiceprezes d/s organizacyjnych, Irena Andrejczyk - skarbnik, Danuta Charmuszko - sekretarz oraz członkowie Rafał Wiśniowski i Leonard Wyleżoł.


5 czerwca 2002 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze. Prezesem ponownie został wybrany Jacek Krakowiak. W skład zarządu weszli ponad to: Marcin Pluta - wiceprezes d/s szkoleniowych, Grzegorz Kuśmierczyk - wiceprezes d/s organizacyjnych, Tomasz Skoczylas - skarbnik, Marcin Marcak - sekretarz oraz członkowie: Ireneusz Budziński i Tomasz Mentel.


Ostatnie zebranie sprawozdawczo - wyborcze odbyło się 28 kwietnia 2007 r. Prezesem ponownie został wybrany Jacek Krakowiak. W skład zarządu weszli ponad to: Marcin Pluta - wiceprezes d/s szkoleniowych, Marcin Marcak - wiceprezes d/s organizacyjnych, Tomasz Skoczylas - skarbnik, oraz członkowie: Tomasz Mentel, Marcin Kocoń i Tomasz Kozioł.


Ostatnie zebranie sprawozdawczo - wyborcze odbyło się 29 maja 2012 r. Prezesem ponownie został wybrany Jacek Krakowiak. W skład zarządu weszli ponad to: Marcin Pluta - wiceprezes d/s szkoleniowych, Marcin Marcak - wiceprezes d/s organizacyjnych, Tomasz Skoczylas - skarbnik, oraz członkowie: Tomasz Mentel, Marcin Kocoń i Tomasz Kozioł.


Ostatnie zebranie sprawozdawczo - wyborcze odbyło się 12 maja 2017 r. Prezesem ponownie został wybrany Jacek Krakowiak. W skład zarządu weszli ponad to: Marcin Pluta - wiceprezes d/s szkoleniowych, Marcin Marcak - wiceprezes d/s organizacyjnych, Tomasz Skoczylas - skarbnik, oraz członkowie: Tomasz Mentel, Tomasz Kozioł, Jacek Krakus i Krzysztof Fijoł.