info + wyniki zaliczeń

Pobierz: 
szczegółowy opis zaliczeń młodszy ratownik WOPR
szczegółowy opis zaliczeń ratownik WOPR

egzamin R
pytania KPP

prezentacja BLS/AED

Młodszy ratownik WOPR:

ukończony 12 rok życia
karta pływacka
pozytywne zaliczenie egzaminu wstępnego praktycznego, na który składa się:
- przepłynięcie dystansu 50 m sposobem dowolnym w czasie poniżej 45 sekund
- przepłynięcie pod wodą minimum 20 m (strat z powierzchni wody)
- wykazanie się umiejętnością pływania na grzbiecie z pracą nóg do żabki na dystansie 25 m

Ratownik WOPR

ukończony 16 rok życia
posiadanie stopnia młodszego ratownika WOPR
specjalna karta pływacka
staż godzinowy co najmniej 100 godzin pracy w charakterze ratownika, wpis do legitymacji członka WOPR
jeden patent np.: motorowodny, żeglarz jachtowy, płetwonurek, instruktora pływania, lekarza medycyny itp. (wyłącznie oryginały)
pozytywne zaliczenie egzaminu wstępnego praktycznego, na który składa się:
- przepłynięcie dystansu 100 m sposobem dowolnym w czasie poniżej 1:40 min.
- holowanie współćwiczącego na dystansie 75 m (żeglarski, oburącz za żuchwę, jednorącz za żuchwę)
- nurkowanie w dal z powierzchni wody na odległość min. 25 m

Opłaty za kurs:

 • młodszy ratownik WOPR wynosi 490 zł
 • - I rata wpłata do dnia 30.11.2011 r. – 250 zł
 • - II rata wpłata do dnia 29.02.2012 r. – 240 zł

  ratownik WOPR wynosi 550 zł
 • - I rata wpłata do dnia 30.11.2011 r. – 280 zł
 • - II rata wpłata do dnia 29.02.2012 r. – 270 zł
 •  
 • wpłaty należy dokonać na konto: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Rejonowy, 43-100 Tychy, ul. Edukacji 9, Bank Millennium 61 1160 2202 0000 0000 4268 5720 (z dopiskiem kurs młodszy ratownik WOPR lub kurs ratownik WOPR)

  opłata za kurs zawiera (wpisowe, egzamin wstępny, egzamin końcowy, legitymację członka WOPR, legitymację w języku angielskim, książkę "Prawie wszystko o ratownictwie wodnym", wejście na basen, nadanie stopnia) 

Basen za darmo dla kursantów:

 • Kryta Pływalnia Tychy, ul. Edukacji 9 - niedziele od 7:30 do 9:00 oraz od 21:00 do 22:20 
 • Zespół Szkół Sportowych Tychy, (dawna SP 19) - środa od 19:45 do 20:30 (obowiązują czepki!)
 •