Rurkę ustno - gardłową stosuje się podczas zabiegów sztucznej wentylacji płuc. Zadaniem rurki ustno - gardłowej jest zapewnienie drożności górnych dróg oddechowych, a użycie jej zapewnia ratownikowi komfort prowadzenia zabiegów i podnosi skuteczność prowadzonej akcji.

Pełne wykorzystanie zalet rurki zależy od doboru odpowiedniego rozmiaru oraz jej profesjonalnego założenia. Wybór właściwego rozmiaru rurki ustno – gardłowej polega na przyłożeniu i odmierzeniu odległości pomiędzy płatkiem ucha a kącikiem ust. Jeżeli odległości te zgadzają się to mamy pewność prawidłowego doboru rurki.

.: KROK 1 :.

»  po ustaleniu prawidłowego rozmiaru rurki ratownik ustawia się za poszkodowanym od strony głowy,

»  rurkę należy włożyć do ust poszkodowanego w sposób przedstawiony na zdjęciu pamiętając, aby włożyć ją w osi podłużnej ciała poszkodowanego.

.: KROK 2 :.

»  w momencie wyczucia wyraźnego oporu należy przekręcić rurkę o 180 stopni jednym, płynnym, zdecydowanym ruchem wkręcającym. Rurkę można skręcić w dowolnym kierunku.

Po odzyskaniu przytomności przez poszkodowanego należy rurkę wyjąć, aby nie wywołać odruchu wymiotnego.

PAMIĘTAJ !!!

Rurkę ustno - gardłową można użyć po wcześniejszym przećwiczeniu sposobu jej zakładania na odpowiednim manekinie.