Akcję z użyciem deski ortopedycznej oraz kołnierza ortopedycznego wykonuje się podczas ratowania osób u których występuje podejrzenie urazu kręgosłupa np: po skoku do płytkiej wody, upadku z wysokości bądź wypadku komunikacyjnym.
Użycie deski i kołnierza pozwala ratownikom na sprawniejsze przeprowadzenie akcji ratunkowej oraz zabezpieczenie poszkodowanego przed pogłębieniem się urazu podczas ewakuacji z miejsca zdarzenia.
Poniżej przedstawiamy zastosowanie deski i kołnierza zarówno w wodzie jak i na lądzie.

ZASTOSOWANIE DESKI NA LĄDZIE:

>> Do poszkodowanego podchodzimy od strony nóg próbując jednocześnie nawiązać z nim kontakt słowny, następnie kontrolujemy podstawowe czynności życiowe.

>> Jeden z ratowników natychmiast zabezpiecza odcinek szyjny kręgosłupa stabilizując głowę w następujący sposób.

>> Kolejnym krokiem jest założenie kołnierza ortopedycznego, przy czym należy pamiętać o doborze właściwego rozmiaru kołnierza oraz o prawidłowym jego założeniu. Ratownik zabezpieczający odcinek szyjny kręgosłupa mimo założenia kołnierza przez cały czas stabilizuje głowę.

>> Następnie dokonujemy ogólnych oględzin stanu poszkodowanego 
w celu wykrycia innych obrażeń ciała, krwotoków lub złamań. Cały czas kontrolujemy podstawowe czynności życiowe.

>> W celu umieszczenia poszkodowanego na desce wykonujemy następujące czynności. Jeden z ratowników w dalszym ciągu asekuruje głowę zaś pozostali ustawiają się z boku poszkodowanego oraz chwytają go w sposób pokazany na zdjęciach.

>> Na sygnał kierującego akcją ze szczególną uwagą na głowę ratownicy obracają poszkodowanego na swoje kolana.

>> Ułożenie to pozwala dokonać oględzin tylnej części ciała poszkodowanego.
Po dokonanych oględzinach jeden z ratowników podsuwa deskę pod plecy poszkodowanego i na sygnał opuszczamy poszkodowanego na deskę.

>> Aby dokładnie ułożyć poszkodowanego na desce przesuwamy poszkodowanym w górę i dół w osi jego ciała pamiętając o jednoczesnym zablokowaniu deski eliminując jej przesunięcie.
>> Następnym etapem jest założenie systemu unieruchamiającego głowę oraz przypięcie poszkodowanego pasami do deski.

>> Po założeniu systemu stabilizującego głowę oraz po zapięciu wszystkich pasów można poszkodowanego bezpiecznie ewakuować z miejsca wypadku w celu przekazania go wyspecjalizowanym służbom medycznym.

PAMIĘTAJ !!!
Każde użycie sprzętu medycznego i ratunkowego MUSI być poprzedzone ćwiczeniami praktycznymi !!!