Zarząd OR WOPR w Tychach (2012-2017)

wybrany 29 maja 2012 r.

Jacek Krakowiak - prezes
Marcin Marcak - wiceprezes, Członek Zarządu Śląskiego WOPR
Marcin Pluta - wiceprezes, Członek Prezydium Śląskiego WOPR
Tomasz Skoczylas - skarbnik
Marcin Kocoń - członek zarządu
Tomasz Mentel - członek zarządu
Tomasz Kozioł - członek zarządu