info


Pobierz: 
szczegółowy opis zaliczeń młodszy ratownik WOPR
szczegółowy opis zaliczeń ratownik WOPR
kurs MR WOPR/R WOPR
wstępne badanie urazowe
podręcznik MR i R
wyniki egzaminu Młodszy Ratownik WOPR
wyniki egzaminu Ratownik WOPR/Ratownik Wodny
znaki informacyjne

Młodszy ratownik WOPR (uprawnienia ochotnicze):

ukończony 12 rok życia
pozytywne zaliczenie egzaminu wstępnego praktycznego, na który składa się:
- przepłynięcie dystansu 50 m sposobem dowolnym w czasie poniżej 45 sekund
- przepłynięcie pod wodą minimum 20 m (strat z powierzchni wody)
- wykazanie się umiejętnością pływania na grzbiecie z pracą nóg do żabki na dystansie 25 m

Ratownik WOPR (uprawnienia ochotnicze):

ukończony 16 rok życia
posiadanie stopnia młodszego ratownika WOPR
staż godzinowy co najmniej 50 godzin pracy w charakterze młodszego ratownika
patent lub szkolenie specjalistyczne
wpis do legitymacji członka WOPR
pozytywne zaliczenie egzaminu wstępnego praktycznego, na który składa się:
- przepłynięcie dystansu 400 m sposobem dowolnym w czasie poniżej 8 minut
- przepłynięciu kraulem ratowniczym dystansu 50 m w czasie poniżej 55 sekund
- holowanie współćwiczącego na dystansie 75 m (żeglarski, oburącz za żuchwę, jednorącz za żuchwę)
- nurkowanie w dal z powierzchni wody na odległość 25 m

Ratownik wodny; pływalni, śródlądowy, morski (uprawnienia zawodowe międzynarodowe ILS)

posiadanie stopnia ratownika WOPR
posiadanie ważnej legitymacji WOPR
posiadanie ważnego zaświadczenia o ukończeniu kwalifikowanej pierwszej pomocy
dbycie praktyk ratowniczych w wymiarze co najmniej 50 h dla każdego rodzaju stopnia (ratownik wodny; pływalni, śródlądowy, morski) ponad te, które zostały udokumentowane na poziomie Ratownika WOPR

Ratownik wodny (uprawnienia krajowe MSW)

posiadanie stopnia ratownika WOPR
posiadanie ważnej legitymacji WOPR
ukończenie 18 roku życia
zaliczenie wszystkich elementów karty umiejętności
posiadanie ważnego zaświadczenia o ukończeniu kwalifikowanej pierwszej pomocy
zdanie egzaminu na ratownika wodnego

Opłaty za kurs:

 • młodszy ratownik WOPR (uprawnienia ochotnicze międzynarodowe) wynosi 490 zł
 • - I rata wpłata do dnia 30.11.2012 r. – 245 zł
 • - II rata wpłata do dnia 28.02.2013 r. – 245 zł
 • ratownik WOPR  (uprawnienia ochotnicze międzynarodowe) wynosi 550 zł
 • - I rata wpłata do dnia 30.11.2012 r. – 275 zł
 • - II rata wpłata do dnia 28.02.2013 r. – 275 zł
 • ratownik wodny; pływalni, śródlądowy, morski (uprawnienia zawodowe międzynarodowe)
 • - opłata nadania stopnia wynosi 100 zł za każdy stopień
 • ratownik wodny (uprawnienia krajowe MSW)
 • - opłata nadania stopnia wynosi 100 zł
 •  
 • wpłaty należy dokonać na konto: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Rejonowy, 43-100 Tychy, ul. Edukacji 9, Bank Millennium 61 1160 2202 0000 0000 4268 5720 (z dopiskiem kurs MR WOPR lub kurs R WOPR oraz imię i nazwisko słuchacza)
 •  
 • opłata za kurs zawiera MR WOPR i R WOPR (wpisowe, egzamin wstępny, egzamin końcowy, legitymację członka WOPR, legitymację w języku angielskim, koszulka "Ratownik WOPR", wejście na basen, nadanie stopnia) 
 •  
 • Pobierz: regulamin kursuoświadczenie rodziców/lekarzakarta ewidencyjna członka WOPR

Basen za darmo dla kursantów od listopada 2012 (należy przy wejściu na basen okazać legitymacje WOPR ważną na rok 2012):

 • Kryta Pływalnia Tychy, ul. Edukacji 9
 • - sobota od 21:00 do 22:00
 • - niedziele od 7:30 do 9:00 oraz od 21:00 do 22:00 
 • Zespół Szkół Sportowych Tychy, (dawna SP 19) - środa od 19:45 do 20:30 (obowiązują czepki!)