Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

1. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, ul. Cicha 10, NIP 634-17-91-767, REGON: 000824675

2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: biuro@slaskiewopr.pl

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych prowadzone będzie w następujących celach:
- organizacji odpowiedniej formy szkoleniowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: „RODO”;
- prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
- archiwizacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
- marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
- przesyłania informacji handlowej, pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
- dane osobowe przechowywane będą przez okres określony odpowiednimi przepisami prawa z systematyczną kontrolą oceny ich dalszej przydatności.

4. Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
- organom nadzorczym oraz organom administracji państwowej i samorządowej;
- firmom pocztowym i kurierskim w przypadku wysyłki korespondencji listownej;
- procesorom na podstawie art. 28 RODO.

5. Na podstawie art. 13 ust. 2 lit. b) RODO ma Pani/Pan prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- przenoszenia danych;
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.